Nivell inicial

Entre un grup de tutors d'Aula d'Acollida i els assessors/es LIC es va suscitar la possibilitat de constituir un grup de treball. Inicialment, el propòsit era establir un espai/oportunitat per contrastar recursos i experiències d'aula d'acollida.
Ben aviat va prendre cos un projecte de programació de cada una de les unitats temàtiques del NIVELL INICIAL DE CATALÀ. A1- USUARI BÀSIC, per al treball amb alumnat nouvingut d'ensenyament primari.
Els materials que presentem són el producte d'aquest grup de treball. Es tracta d'una programació completa en què s'hi recullen els 11 temes de la programació de nivell inicial.
En forma de fitxa, s'hi fa constar:
- Objectius
- Conceptes i exponents lingüístics.
- Vocabulari que s'hi introdueix.
- Activitats i habilitats treballades: parlar, escoltar, llegir o escriure.
- Metodologia emprada.
- Tipus d'agrupament.
- Materials en disposició.
- Avaluació inicial, processal i final. 
Per descarregar pdf fer clic aquí

No hay comentarios:

Publicar un comentario